Trung tâm Thông tin-Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 1 2006 20:28
  •  Địa chỉ: Tầng 1,2,3 Nhà C 5 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

                      Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

levanhung              IMG 6117 2   nhtruong

Giám đốc

PGS.TS Lê Văn Hưng

         

Phó Giám đốc

CN Nguyễn Thị Hải Yến

           

Phó Giám đốc

ThS Nguyễn Hồng Trường

  •    Chức năng nhiệm vụ:     

 * Chức năng

Trung tâm Thông tin - Thư viện giúp Hiệu trưởng về quản lý, lưu trữ và phát triển tài nguyên thông tin, tổ chức thu nhập, cung cấp thông tin - tư liệu trong và ngoài nướcđáp ứng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

* Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển công tác thông tin thư viện đáp ứng chiến lược phát triển của Nhà trường.

2. Tổ chức quản lý, phục vụ, hướng dẫn cho cán bộ, sinh viên của trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận tiện và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Trung tâm Thông tin - Thư viện quản lý đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

3. Xây dựng kế hoạch bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và ngoài nước, các công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, Cấp Bộ, luận án Tiến sỹ, luận văn Thạc sỹ, của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh và học viên cao học.

4. Hợp tác với các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào công tác thư viện, xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên viên thư viện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ.

5. Mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin, các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước để trao đổi tài liệu kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ và tìm kiếm các nguồn tài trợ.

6. Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Internet, Website của Nhà trường để cung cấp các dịch vụ thông tin - tư liệu điện tử và phục vụ công tác điều hành quản lý chung và công tác đối nội, đối ngoại của Nhà trường.

7. Quản lý  tốt cơ sở vật chất, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá Trung tâm Thông tin -Thư viện, tăng cường năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Nhà trường.

8. Thực hiện báocáo định kỳ về tình hình hoạt động, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu -nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và tài sản kháctheo sự phân cấp của Nhà trường.

9. Phối hợp với phòng Bảo vệ xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và quản lý tốt thiết bị dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.

             10. Bảo vệ quyền tác giả các tài liệu do trường Đại học Mỏ - Địa chất quản lý.

  •   Danh sách cán bộ:
1. PGS.TS Lê Văn Hưng, Giám đốc 13 CN. Phan Thị Phượng
2. ThS. Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc 14. CN. Ngô Thị Thanh Hương
3. CV. Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Giám đốc 15. KS. Nguyễn Duy Hiếu
4. CN. Hoàng Thị Thu Hằng 16 CN. Nguyễn Hữu Độ
5. CN. Đỗ Thị Mường 17. CN. Nguyễn Quang Phú
6. CN. Ngô Thị Hương Liên  18. CV. Nguyễn Thị Thu Thủy
7. CN. Hoàng Thị Nga 19. CV. Đào Thị Hồng Diệp
8. CN. Hoàng Thị Thúy 20. CV. Vũ Thị Hồng Nhâm
9. CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt  21. KS. Phạm Vĩnh Tuấn
10. CN. Hoàng Thị Hiền   22 KS. Đặng Ngọc Cương
11. CN. Trần Văn Duy 23. CN. Vũ Thị Ngọc
12. CN. Đỗ Lệ Chi  


 Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: