Trung tâm Thông tin-Thư viện

Nội quy Thư viện
Quy định về phạt tiền, đền bù các loại tài liệu do làm mất, làm hỏng và do mượn sách quá hạn PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 07:10

I-  Quy định chung

1. Tất cả các trường hợp làm mất, làm hỏng các tài liệu mượn hoặc giữ tài liệu quá hạn đều bị phạt tiền hoặc đền bù giá trị tương đương.

2. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, độc giả là cán bộ, sinh viên của trường còn bị xử lý kỷ luật hành chính.

II- Quy định về việc phạt tiền và đền bù khi làm mất tài liệu

Đối với tài liệu ngoại văn

- Các tài liệu nhập vào thư viện từ năm 1990 trở về trước, mức phạt tiền là 500đ/  trang tài liệu.

- Các tài liệu nhập vào thư viện từ năm 1991 trở về sau, mức phạt tiền gấp 10 lần giá nhập tài liệu.

Đối với tài liệu quốc văn

a. Tài liệu khoa học cơ bản và kỹ thuật (Tài liệu tham khảo)

- Các tài liệu xuất bản từ năm 1990 trở về trước, mức phạt tiền là 200đ/ trang tài liệu.

- Các tài liệu xuất bản từ năm 1991trở về sau, mức phạt tiền là 3 lần nguyên giá của tài liệu. Riêng sách quý hiếm gấp từ 5 đến 10 lần nguyên giá của tài liệu.

b. Tài liệu là giáo trình

Mức phạt tiền là 200đ/ trang tài liệu, trường hợp đặc biệt mức phạt tiền gấp từ 3 đến 5 lần giá bán của tài liệu.

c. Các tài liệu chính trị, văn nghệ

Đối với các tài liêu này, không kể thời gian xuất bản mức phạt tiền là hai lần nguyên giá.

Trong trường hợp đền nguyên bản thì mỗi cuốn nộp thêm 5 ngàn đồng để làm kỹ thuật hồi cố tài liệu

III- Quy định về trường hợp tài liệu bị làm hỏng, làm rách, làm bẩn, cắt xén trang.

Mức phạt đối với trường hợp  này tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá giá trị hiện hành của tài liệu.

IV- Quy định về trường hợp độc giả giữ tài liệu quá hạn

1. Trường hợp chung

Nếu độc giả giữ tài liệu quá thời hạn quy định thì bị phạt tiền bằng 5% giá tiền của cuốn tài liệu đó theo giá hiện tại cho mỗi  tháng quá hạn. Độc giả sẽ được mượn tiếp các tài liệu khác khi đã thực hiện đầy đủ các quy định này.

2. Đối với cán bộ công chức nhà trường.

Cán bộ công chức nhà trường khi giữ tài liệu quá hạn sẽ không được mượn tiếp các tài liệu khác. Tuy nhiên nếu thời gian giữ tài liệu là giáo trình  quá 3 năm, tài liệu tham khảo quá 1 năm, sách văn nghệ quá 6 tháng sẽ bị phạt tiền bằng cách bị trừ lương ở phòng tài vụ.

3. Đối với sinh viên.

Đối với sinh viên, nếu không thực hiện đúng các quy định về mượn tài liệu thì ngoài hình thức phạt tiền, không được mượn các tài liệu khác còn không được xét tư cách bảo vệ tốt nghiệp hoặc không được giải quyết các thủ tục cần thiết khi ra trường.


 
Nội quy Phòng mượn PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 00:26

1. Cán bộ công chức và sinh viên của trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhu cầu mượn sách phải làm thẻ thư viện

2. Khi đã có thẻ thư viện (thẻ có dán ảnh), độc giả có quyền mượn các loại sách mà thư viện có trong kho sách mượn.

3. Khi đến mượn sách, độc giả phải xếp thẻ thư viện đúng nơi quy định và chờ đến lượt mượn.Trước khi ký vào sổ mượn sách, độc giả phải kiểm tra tình trạng và chất lượng sách, đối chiếu ký hiệu trong sách với ký hiệu thủ thư ghi trong sổ mượn, nếu có sự sai lệch thì yêu cầu thủ thư ghi lại.

4. Thời gian mượn và số lượng mượn cho mỗi lần với từng loại tài liệu được quy định như sau:

- Tối đa một học kỳ, tối đa bằng số môn học trong học kỳ đó đối với sách giáo trình.

- Tối đa 02 tháng, tối đa 02 cuốn đối với sách tham khảo.

- Tối đa 01 tuần, chỉ 01 cuốn đối với sách văn nghệ

Trong trường hợp sách giáo trình cần mượn lớn hơn quy định trên độc giả có thể mượn bổ sung nếu loại sách đó trong kho sách vẫn còn nhưng thời gian được mượn bổ sung phải sau 06 tuần.

5. Khi hết thời hạn mượn sách, nếu độc giả có nhu cầu mượn tiếp thì phải mang sách đó đến thư viện để làm thủ tục xin ra hạn. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng chung và số lượng tài liệu đó có ở trong thư viện mà yêu cầu đó được đáp ứng hay không.

6. Không được giữ sách mượn quá thời gian quy định. Nếu giữ sách mượn quá hạn độc giả sẽ bị phạt tiền bằng 5% giá tiền mỗi cuốn sách theo giá hiện hành cho mỗi tháng quá hạn.

7. Khi cần mượn tiếp các sách khác độc giả phải trả lại thư viện các sách đã đến hạn trả, nếu không sẽ không được mượn tiếp.

8. Sách mượn phải được giữ gìn cẩn thận, không được làm mất, viết hoặc làm bẩn, làm rách hoặc tẩy xoá, không được làm mất trang, sách trả phải đúng tên và ký hiệu so với trong sổ mượn.

9. Một tháng đầu năm học thư viện chỉ giải quyết cho mượn, không nhận trả tài liệu.

10. Sinh viên tại chức, học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường chỉ được phép mượn sách của thư viện khi được chủ nhiệm bộ môn quản lý ngành hoặc giáo viên hướng dẫn xác nhận và đặt tiền cược tại thư viện. Tiền đặt cược được tính tuỳ theo mức độ quý hiếm của tài liệu nhưng tối thiểu bằng 02 lần giá tiền cuốn sách theo giá hiện hành và được trả lại độc giả khi họ đã trả sách. Trong trường hợp độc giả làm mất, hoặc không đến thư viện để thanh toán tính từ khi quá hạn cho đến thời gian gấp đôi theo quy định, tiền đặt cược sẽ thay cho tiền đền tài liệu. Thư viện sẽ không có trách nhiệm thanh toán cho độc giả.

Bạn đọc vi phạm những quy đinh trên, tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể sẽ bị kỷ luật theo quy định hiện hành.

Quy định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2000

Các quy đinh trước trái với quy định này đều bãi bỏ.

 
Nội quy Phòng đọc PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 00:22

 

1. Phòng đọc cán bộ chỉ dành riêng cho cán bộ công chức của trường và sinh viên đang viết đồ án tốt nghiệp hoặc đang làm nghiên cứu khoa học có xác nhận của khoa chủ quản. Mọi trường hợp vào đọc phải có thẻ thư viện trường (Thẻ có dán ảnh).

2. Phòng đọc sinh viên chỉ dành riêng cho sinh viên của trường có thẻ thư viện trường (thẻ có dán ảnh). Tuyệt đối không cho mượn thẻ cũng như mượn thẻ của người khác để vào phòng đọc. Nếu bị phát hiện là thẻ mượn thì thủ thư có quyền giữ thẻ và chỉ trả lại độc giả sau một tháng (trong thời gian đó độc giả không được mượn tài liệu và đọc tài liệu tại thư viện).

3. Khi vào phòng đọc, độc giả phải xuất trình thẻ thư viện với thủ thư và nhận tích kê đọc, để đồ dùng đúng nơi quy định, phải giữ gìn trật tự vệ sinh, đi lại nói năng nhẹ nhàng, không để chân lên bàn ghế, không hút thuốc trong phòng đọc.

4. Độc giả được sử dụng tất cả các tài liệu trưng bày trong phòng đọc. Riêng tử điển, sách đọc, luận án, báo cáo khoa học và tạp chí cũ khi cần sử dụng loại tài liệu nào, độc giả phải tra trong tủ mục lục (hoặc máy vi tính để ở phòng đọc) ghi vào phiếu yêu cầu đưa cho thủ thư và chờ nhận tài liệu.

Mỗi buổi đọc độc giả chỉ được mượn tối đa 03 tài liệu. Do số lượng báo trưng bày có hạn nên mỗi lần chỉ được lấy tối đa 03 loại báo (mỗi loại một tờ) hoặc 03 số trong một loại. tuyệt đối không được mang bất kỳ tài liệu nào ra khỏi phòng đọc. Nếu ai vi phạm sẽ bị giữ thẻ 01 tháng mới được nhận lại thẻ (trong thời gian đó độc giả không được mượn cũng không được đọc các tài liệu tại thư viện).

5. Nếu độc giả có nhu cầu sao chụp tài liệu thì đăng ký số lượng tài liệu cần sao chụp và đặt cọc tiền tại thủ thư phòng đọc.

6. Độc giả phải giữ gìn và bảo quản tốt tài liệu, không được cắt xén trang, làm rách, viết hoặc làm bẩn tài liệu. Sau khi sử dụng xong hoặc hết giờ, độc giả phải xếp theo đúng thứ tự và vị trí ban đầu của tài liệu trên giá sách. Đặc biệt các loại báo nhất thiết phải xếp tên báo ra ngoài và theo thứ tự trang, sau đó đưa lại tích kê và tài liệu mượn cho thủ thư và nhận thẻ về.

Trong trường hợp độc giả muốn đọc tiếp tài liệu đang đọc giở vào những buổi sau thì khi trả cần đăng ký với thủ thư và gửi lại thẻ.

Ai vi phạm những quy định trên sẽ phải xử lý theo quy định hiện hành.

 
Các nội quy, quy định của Thư viện PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2009 16:51
Đọc thêm...
 Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: