Trung tâm Thông tin-Thư viện

Danh mục tạp chí ngoại văn 2015 PDF. In Email
Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 11:32

Năm 2015 Trung tâm thông tin - Thư viện được bổ sung một số đầu tạp chí ngoại văn sau:

Chỉ số Xuất bản ISSN Tên Tạp chí bằng tiếng Anh Tên Nhà xuất bản OR Định dạng Số lượng đặt Số kỳ XB
P/O (Cuốn) Quốc tế Dự kiến
0361-0128 Economic geology (New: Economic Geology and the Bulletin of the Society for Economic Geologists) SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS US P 1 OR 8
0019-8544 Industrial Minerals - Full Service EUROMONEY INST INVESTOR PLC UK P+O 1 MO 12
0016-8033 Geophysics SOC EXPLORATION GEOPHYSICISTS US P+O 1 BM 6
0017-467X Ground Water WILEY-BLACKWELL UK/US P+O 1 BM 6
1367-9120 Journal of Asian Earth Sciences ELSEVIER EN P 1 OR 18
2029-6991 Geodesy and Cartography (Published English/lithuanian/ German) TAYLOR & FRANCIS GROUP EN P+O 1 QT 4

 

Sách xem nhiều

Nghiên cứu các quá trình biến đổi cơ học trong khối đất đá xung quanh công trình ngầm bằng chương trình Phase 2 trên cơ sở phân tích các tham số (4803)
Xây dựng hệ thống chương trình (3763)
Nghiên cứu tổ chức tiền lương trong các doanh nghiệp ngành than, áp dụng cho Công ty than Na Dương (3719)
Nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ thống vận tải thuỷ lực bơm ly tâm để hút bùn ở đáy các mỏ lộ thiên sâu của Việt Nam (3101)
Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thi công công trình ngầm thẳng đứng bằng công nghệ khoan Robin tại các dự án thuỷ điện Việt Nam (2970)
Nghiên cứu các giải pháp khắc phục đào lẹm trong thi công công trình ngầm (2953)
Xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý cho một số mỏ vật liệu xây dựng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh (2938)
Công nghệ đo ảnh trên cơ sở ảnh chụp từ máy chụp ảnh số phổ thông (2847)
Nghiên cứu tính chất và quy luật của quá trình dịch chuyển biến dạng của bãi thải để hoàn thổ …Đèo Nai (2777)
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc của máy nén để thu hồi khí cấp 3 tại mỏ Bạch Hổ (2761)

Liên kết website

Thư viện tìm kiếm


Tìm: 
Tác giả: 
Tiêu đề: 
Mã ngành: 
Mã sách: 
Mô tả: 
Nhà xuất bản: 
Giá từ:   
tới: 
Thể loại: 

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: