Trung tâm Thông tin-Thư viện

Đại hội Chi bộ Thông tin - Thư viện nhiệm kỳ 2015 - 2017 thành công tốt đẹp PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 4 2015 14:49

Đại hội nghiêm túc làm việc

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 32/KH-ĐU ngày 20/12/2014 của Đảng ủy trường Đại học Mỏ-Địa chất về việc triển khai Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 19, Hướng dẫn số 01 - HD/ĐU ngày 2/02/2015 về việc hướng dẫn Đại hội các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ trường.

                               

Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Chi bộ Thông tin – Thư viện long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Đại hội chi bộ Thông tin – Thư viện nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm,khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm điểm cấp ủy với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế,khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.

Nhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, đặc biệt là đồng chí Trần Thanh Hải, Đảng ủy viên BCH Đảng bộ trường phụ trách chi bộ luôn quan tâm đến việc xây dựng chi bộ và chỉ đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra trong Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ, đồng chí Trần Thanh Hải thay mặt Đảng ủy Trường đánh giá cao những kết quả chi bộ đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo cần khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ, trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đại hội đã bầu Ban Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ tới gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch,vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

 Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phấn khởi và tin tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của chi bộ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn,phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Nhà trường trong giai đoạn mới./.


 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: