Trung tâm Thông tin-Thư viện

Thiết lập kết nối Exchange vào email trong Outlook 2007 PDF. In Email
Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014 10:55

Bạn có thể thiết lập Microsoft Outlook 2007 để truy nhập vào tài khoản Office 365 hoặc tài khoản dựa trên Exchange khác bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Outlook dùng một quy trình gọi là Tự động phát hiện để tự động tìm các thiết đặt của bạn và thiết lập một kết nối Exchange tới tài khoản của bạn.

Nếu bạn là người dùng Office 365 đang dùng Outlook 2007 hoặc Outlook 2010, bạn cần phải thiết lập máy tính trước khi có thể thiết lập Outlook để truy cập vào tài khoản của bạn. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy xem Dùng ứng dụng Office trên máy tính hiện tại của tôi cùng với Office 365.

Để biết thông tin về cách kết nối với tài khoản của bạn bằng Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, hãy xem Thiết lập email trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013.

 Bạn có thể thiết lập Outlook 2007 theo cách thủ công để truy cập vào tài khoản email của mình dùng POP hoặc IMAP. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên dùng quy trình Tự động phát hiện để thiết lập kết nối Exchange tới tài khoản của bạn. Nếu dùng POP hoặc IMAP, bạn sẽ không dùng được nhiều tính năng lịch và tính năng cộng tác khác vốn sẵn có khi bạn kết nối với tài khoản của mình dùng Exchange. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi cần biết thêm gì nữa? ở phần sau của bài viết này.

 1. Mở Outlook 2007. Nếu trình hướng dẫn Khởi động Outlook 2007 hiển thị tự động, trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn, bấm Tiếp. Sau đó, trên trang Tài khoản Email của trình hướng dẫn, bấm lại Tiếp để thiết lập một tài khoản email. Nếu trình hướng dẫn Khởi động Outlook 2007 không xuất hiện, trong menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản. Trong hộp thoại Thiết đặt Tài khoản, trên tab Email, bấm Mới.
 2. Trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động, Outlook có thể thử tự động điền trong thiết đặtTên Bạn và Địa chỉ Email dựa theo cách bạn đăng nhập vào máy tính của bạn. Nếu các thiết đặt này được điền đúng, bấm Tiếp để Outlook hoàn thành thiết lập tài khoản của bạn. Nếu các thiết đặt trong trang Thiết lập Tài khoản Tự động không được nhập thông tin hoặc thông tin được nhập không chính xác, hãy làm như sau:
 • Nếu thiết đặt trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động không được điền cho bạn, hãy nhập thiết đặt đúng theo thông tin người quản lý tài khoản email của bạn cung cấp cho bạn.
 • Nếu tên trên hộp Tên Bạn không đúng, bạn có thể phải đặt lại tùy chọn trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động trước khi bạn có thể sửa tên mình. Để đặt lại các tùy chọn, hãy chọn rồi xóa hộp kiểm bên cạnh Cấu hình thủ công thiết đặt máy chủ hoặc các loại máy chủ bổ sung.
 1. Sau khi bạn bấm Tiếp trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động của trình hướng dẫn, Outlook sẽ tìm kiếm trực tuyến để tìm thiết đặt máy chủ email của bạn.

Outlook 2007 sẽ hiển thị một thông báo đề nghị bạn cho phép một trang web tự động thiết lập tài khoản của bạn. Outlook phải kết nối với trang web đó theo định kỳ để đảm bảo rằng tài khoản của bạn được cập nhật. Nếu bạn không muốn nhìn thấy thông báo này mỗi khi Tự động phát hiện chạy, hãy chọn Đừng hỏi lại tôi về trang web này, rồi bấm Cho phép.

Outlook 2007 sẽ tiếp tục thiết lập tài khoản của bạn. Bạn sẽ được hỏi tên người dùng và mật khẩu của bạn trước khi Outlook 2007 có thể kết nối với tài khoản của bạn. Đảm bảo bạn nhập đầy đủ địa chỉ email (ví dụ, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) làm tên người dùng của bạn. Bạn có thể được nhắc để nhập tên người dùng và mật khẩu vài lần trước khi bạn kết nối.

 • Nếu Outlook có thể thiết lập tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy văn bản sau: Tài khoản email của bạn được cấu hình thành công để sử dụng Microsoft Exchange. Bấm Kết thúc.
 • Nếu Outlook không thể thiết lập tài khoản của bạn, vui lòng xem "Tôi cần biết thêm gì nữa?" ở phần sau trong chủ đề này.

Thiết lập kết nối POP hoặc IMAP vào email của bạn trong Outlook 2007

Bạn có thể thiết lập Outlook 2007 theo cách thủ công để truy nhập vào tài khoản email của mình dùng POP3 hoặc IMAP4.

 Nếu đang dùng Outlook 2007, bạn cũng có thể kết nối bằng Exchange thay vì thông qua POP3 hoặc IMAP4. Kết nối bằng Exchange cho phép bạn dùng các tính năng lịch và tính năng hợp tác mà bạn sẽ không có được nếu kết nối thông qua POP3 hoặc IMAP4. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi cần biết thêm gì nữa?

ở phần sau của bài viết này.

 1. Mở Outlook. Hộp thoại Thiết đặt Tài khoản sẽ mở khi lần đầu tiên bạn mở Outlook. Nếu hộp thoại Thiết đặt Tài khoản không mở khi lần đầu tiên bạn mở Outlook, hãy thực hiện các thao tác sau:
 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.
 2. Trong hộp thoại Thiết đặt Tài khoản, trên tab Email, bấm Mới.
 1. Trên trangChọn Dịch vụ E-mail   , hãy chắc chắn chọn Microsoft Exchange, POP, IMAP hoặc HTTP, sau đó bấm Tiếp.
 2. Trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động, ở phía cuối cùng của trang, bấm hộp kiểm Cấu hình thủ công thiết đặt máy chủ hoặc các loại máy chủ bổ sung.
 3. Bấm Internet Email, rồi bấm Tiếp.
 4. Cung cấp thông tin sau trên trang Thiết đặt Internet Email.

Dưới Thông tin Người dùng:

 1. Trong hộp Tên Bạn, nhập tên bạn muốn người dùng nhìn thấy khi bạn gửi email từ tài khoản này.
 2. Trong hộp Địa chỉ Email, nhập địa chỉ email của bạn.

Dưới Thông tin Máy chủ:

 1. Dưới Loại Tài khoản, chọn IMAP hoặc POP3. Cân nhắc việc sử dụng IMAP vì IMAP hỗ trợ nhiều tính năng hơn.
 2. Trong hộp Máy chủ thư đến, nhập tên máy chủ IMAP hoặc POP. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ IMAP hoặc POP là outlook.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem phần sau Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn trong bài viết này.
 3. Trong hộp Máy chủ thư đi (SMTP), nhập tên máy chủ SMTP. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ SMTP là smtp.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem phần sau Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạntrong bài viết này.

Dưới Thông tin Đăng nhập:

 1. Trong hộp Tên Người dùng, nhập địa chỉ email của bạn.
 2. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn. Nếu bạn muốn Outlook nhớ mật khẩu của bạn, hãy đảm bảo chọn hộp kiểm bên cạnh Nhớ mật khẩu.
 1. Ở cuối trang, hãy bấm Thiết đặt Khác, rồi nhập thông tin vào hộp thoại Thiết đặt Internet Email như sau:

Trên tab Máy chủ Thư đi, chọn Máy chủ thư đi (SMTP) của tôi cần xác thực.

Trên tab Nâng cao:

 1. Dưới Máy chủ thư đến (IMAP), hoặc Máy chủ thư đến (POP3), bên cạnh Dùng kiểu kết nối được mã hóa sau đây, hãy chọn SSL trong danh sách thả xuống.
 2. Dưới Máy chủ Thư đi (SMTP), cạnh Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây, chọnTLS, rồi bấm OK.
 3. Nếu bạn đang dùng POP3 và muốn giữ bản sao các thư trên máy chủ, dưới Chuyển phát, bấm Lưu một bản sao của thư trên máy chủ. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, toàn bộ thư sẽ bị loại bỏ khỏi máy chủ và được lưu cục bộ trên máy tính của bạn.
 1. Trên trang Thêm Thiết đặt Email Mới, bấm Tiếp.
 2. Trên trang Xin chúc mừng, bấm Kết thúc. Đóng hộp thoại Thiết đặt Tài khoản.
 3. Trên trang Thiết đặt Tài khoản, bấm Đóng.
 4. Nếu bạn đang dùng IMAP4, một thông báo xuất hiện hỏi xem bạn có muốn tải xuống các thư mục về máy chủ thư bạn đã thêm hay không. Bấm Có. Sử dụng giao diện người dùng Outlook 2007 để chọn thư mục để đồng bộ hóa giữa máy chủ và máy tính cục bộ của bạn, rồi bấm OK.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Outlook 2007, hãy xem tài liệu Trợ giúp được cung cấp kèm Outlook 2007.

Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, bạn không cần phải tìm thiết đặt của mình. Đối với Office 365, tên máy chủ của IMAP và POP là outlook.office365.com và tên máy chủ của SMTP là smtp.office365.com.

Nếu bạn đang không kết nối với email Office 365, hãy thực hiện các thao tác sau để tìm thiết đặt của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để biết thêm thông tin, hãy xemĐăng nhập vào Outlook Web App.
 2. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, hãy bấm vào Thiết đặtthiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Thiết đặt cho truy nhập POP hoặc IMAP.
 3. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác mà bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho Truy nhập POP hoặc IMAP dưới Thiết đặt POP hoặc Thiết đặt IMAP và Thiết đặt SMTP.
 

Sách xem nhiều

Nghiên cứu các quá trình biến đổi cơ học trong khối đất đá xung quanh công trình ngầm bằng chương trình Phase 2 trên cơ sở phân tích các tham số (4255)
Xây dựng hệ thống chương trình (3344)
Nghiên cứu tổ chức tiền lương trong các doanh nghiệp ngành than, áp dụng cho Công ty than Na Dương (3287)
Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thi công công trình ngầm thẳng đứng bằng công nghệ khoan Robin tại các dự án thuỷ điện Việt Nam (2606)
Xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý cho một số mỏ vật liệu xây dựng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh (2563)
Nghiên cứu các giải pháp khắc phục đào lẹm trong thi công công trình ngầm (2501)
Công nghệ đo ảnh trên cơ sở ảnh chụp từ máy chụp ảnh số phổ thông (2483)
Nghiên cứu tính chất và quy luật của quá trình dịch chuyển biến dạng của bãi thải để hoàn thổ …Đèo Nai (2413)
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc của máy nén để thu hồi khí cấp 3 tại mỏ Bạch Hổ (2340)
Nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ thống vận tải thuỷ lực bơm ly tâm để hút bùn ở đáy các mỏ lộ thiên sâu của Việt Nam (2294)

Liên kết website

Thư viện tìm kiếm


Tìm: 
Tác giả: 
Tiêu đề: 
Mã ngành: 
Mã sách: 
Mô tả: 
Nhà xuất bản: 
Giá từ:   
tới: 
Thể loại: 

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: