Trung tâm Thông tin-Thư viện

Chi bộ Thông tin - Thư viện PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 12:47

alt Lịch sử:             

alt Danh sách đảng viên:           

TT Họ tên Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày chính thức
 1.  Nguyễn Hồng Trường  18/3/1974  02/9/2000  02/9/2001
 2.  Nguyễn Thị Hải Yến  20/8/1978  30/7/2008  30/7/2009
 3.   Đào Thị Hồng Diệp    27/4/1978  3/2/2003

 3/2/2004

 4. Ngô Thị Thanh Hương 29/9/1979 21/8/2013

21/8/2014

 5.   Nguyễn Duy Hiếu  15/5/1987  21/8/2013  21/8/2014
 


 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: