Trung tâm Thông tin-Thư viện

Thông báo về việc nâng cấp e-mail@humg.edu.vn PDF. In Email
Thứ năm, 29 Tháng 8 2013 09:32

Theo thông báo nâng cấp hệ thống thư điện tử của Microsoft và NOVA Digital từ Live@Edu for Education lên Office 365 for Education cho các trường học là bắt buộc. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu về kế hoạch và thời gian nâng cấp. Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường về việc nâng cấp thư điện tử @humg.edu.vn lên Office 365 như sau:

  1. Hệ thống thư điện tử @humg.edu.vn chính thức nâng cấp mới kể từ ngày 02 tháng 09 năm 2013.
  1. Tiến trình nâng cấp sẽ được thực hiện vào ngày 31 tháng 08 năm 2013.

Lưu ý: Trong quá trình nâng cấp hệ thống email diễn ra, các dịch vụ không bị gián đoạn hay tạm dừng, nhưng từng tài khoản người dùng sẽ được tách thành hai gồm:

  • 01 tài khoản thuộc nhóm “Office 365 account” dùng để truy cập email Exchange Online.
  • 01 tài khoản thuộc nhóm “Microsoft account” dùng để truy cập các loại dịch vụ khác của Microsoft services như: Skydrive, Messenger, Calendar và không dùng để truy cập email.

(những vấn đề nâng cấp trên là tự động và người dùng không cần quan tâm và chỉ xảy ra trong quá trình nâng cấp).

Do vậy, từng tài khoản vẫn nhận được thư từ ngoài gửi đến, nhưng không thể gửi hoặc đăng nhập vào hòm thư để lấy thư/gửi thư đi trong lúc đang nâng cấp.

Các trang web để đăng nhập vào hộp thư email của Trường:

http://mail.office365.com

https://www.outlook.com/humg.edu.vn

https://portal.microsoftonline.com

3. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp hệ thống @humg.edu.vn, giao diện Banner Header, màu sắc và Menu trên hộp thư sẽ thay đổi về Microsoft Office 365, nhưng nội dung hộp thư (thư đến, thư đi, thư chưa đọc, quy tắc, chữ ký, …) vẫn y như cũ, không có gì thay đổi.

Đề nghị các đơn vị khi nhận được thông báo này phổ biến cho các cán bộ được biết.

                                                                                      TT Thông tin - Thư viện

 

Sách xem nhiều

Nghiên cứu các quá trình biến đổi cơ học trong khối đất đá xung quanh công trình ngầm bằng chương trình Phase 2 trên cơ sở phân tích các tham số (4545)
Xây dựng hệ thống chương trình (3559)
Nghiên cứu tổ chức tiền lương trong các doanh nghiệp ngành than, áp dụng cho Công ty than Na Dương (3478)
Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thi công công trình ngầm thẳng đứng bằng công nghệ khoan Robin tại các dự án thuỷ điện Việt Nam (2770)
Nghiên cứu các giải pháp khắc phục đào lẹm trong thi công công trình ngầm (2723)
Xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý cho một số mỏ vật liệu xây dựng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh (2718)
Công nghệ đo ảnh trên cơ sở ảnh chụp từ máy chụp ảnh số phổ thông (2634)
Nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ thống vận tải thuỷ lực bơm ly tâm để hút bùn ở đáy các mỏ lộ thiên sâu của Việt Nam (2621)
Nghiên cứu tính chất và quy luật của quá trình dịch chuyển biến dạng của bãi thải để hoàn thổ …Đèo Nai (2570)
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc của máy nén để thu hồi khí cấp 3 tại mỏ Bạch Hổ (2522)

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: