Trung tâm Thông tin-Thư viện

Quy định về phạt tiền, đền bù các loại tài liệu do làm mất, làm hỏng và do mượn sách quá hạn PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 07:10

I-  Quy định chung

1. Tất cả các trường hợp làm mất, làm hỏng các tài liệu mượn hoặc giữ tài liệu quá hạn đều bị phạt tiền hoặc đền bù giá trị tương đương.

2. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, độc giả là cán bộ, sinh viên của trường còn bị xử lý kỷ luật hành chính.

II- Quy định về việc phạt tiền và đền bù khi làm mất tài liệu

Đối với tài liệu ngoại văn

- Các tài liệu nhập vào thư viện từ năm 1990 trở về trước, mức phạt tiền là 500đ/  trang tài liệu.

- Các tài liệu nhập vào thư viện từ năm 1991 trở về sau, mức phạt tiền gấp 10 lần giá nhập tài liệu.

Đối với tài liệu quốc văn

a. Tài liệu khoa học cơ bản và kỹ thuật (Tài liệu tham khảo)

- Các tài liệu xuất bản từ năm 1990 trở về trước, mức phạt tiền là 200đ/ trang tài liệu.

- Các tài liệu xuất bản từ năm 1991trở về sau, mức phạt tiền là 3 lần nguyên giá của tài liệu. Riêng sách quý hiếm gấp từ 5 đến 10 lần nguyên giá của tài liệu.

b. Tài liệu là giáo trình

Mức phạt tiền là 200đ/ trang tài liệu, trường hợp đặc biệt mức phạt tiền gấp từ 3 đến 5 lần giá bán của tài liệu.

c. Các tài liệu chính trị, văn nghệ

Đối với các tài liêu này, không kể thời gian xuất bản mức phạt tiền là hai lần nguyên giá.

Trong trường hợp đền nguyên bản thì mỗi cuốn nộp thêm 5 ngàn đồng để làm kỹ thuật hồi cố tài liệu

III- Quy định về trường hợp tài liệu bị làm hỏng, làm rách, làm bẩn, cắt xén trang.

Mức phạt đối với trường hợp  này tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá giá trị hiện hành của tài liệu.

IV- Quy định về trường hợp độc giả giữ tài liệu quá hạn

1. Trường hợp chung

Nếu độc giả giữ tài liệu quá thời hạn quy định thì bị phạt tiền bằng 5% giá tiền của cuốn tài liệu đó theo giá hiện tại cho mỗi  tháng quá hạn. Độc giả sẽ được mượn tiếp các tài liệu khác khi đã thực hiện đầy đủ các quy định này.

2. Đối với cán bộ công chức nhà trường.

Cán bộ công chức nhà trường khi giữ tài liệu quá hạn sẽ không được mượn tiếp các tài liệu khác. Tuy nhiên nếu thời gian giữ tài liệu là giáo trình  quá 3 năm, tài liệu tham khảo quá 1 năm, sách văn nghệ quá 6 tháng sẽ bị phạt tiền bằng cách bị trừ lương ở phòng tài vụ.

3. Đối với sinh viên.

Đối với sinh viên, nếu không thực hiện đúng các quy định về mượn tài liệu thì ngoài hình thức phạt tiền, không được mượn các tài liệu khác còn không được xét tư cách bảo vệ tốt nghiệp hoặc không được giải quyết các thủ tục cần thiết khi ra trường.


 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: