Trung tâm Thông tin-Thư viện

Nội quy Phòng mượn PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 00:26

1. Cán bộ công chức và sinh viên của trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhu cầu mượn sách phải làm thẻ thư viện

2. Khi đã có thẻ thư viện (thẻ có dán ảnh), độc giả có quyền mượn các loại sách mà thư viện có trong kho sách mượn.

3. Khi đến mượn sách, độc giả phải xếp thẻ thư viện đúng nơi quy định và chờ đến lượt mượn.Trước khi ký vào sổ mượn sách, độc giả phải kiểm tra tình trạng và chất lượng sách, đối chiếu ký hiệu trong sách với ký hiệu thủ thư ghi trong sổ mượn, nếu có sự sai lệch thì yêu cầu thủ thư ghi lại.

4. Thời gian mượn và số lượng mượn cho mỗi lần với từng loại tài liệu được quy định như sau:

- Tối đa một học kỳ, tối đa bằng số môn học trong học kỳ đó đối với sách giáo trình.

- Tối đa 02 tháng, tối đa 02 cuốn đối với sách tham khảo.

- Tối đa 01 tuần, chỉ 01 cuốn đối với sách văn nghệ

Trong trường hợp sách giáo trình cần mượn lớn hơn quy định trên độc giả có thể mượn bổ sung nếu loại sách đó trong kho sách vẫn còn nhưng thời gian được mượn bổ sung phải sau 06 tuần.

5. Khi hết thời hạn mượn sách, nếu độc giả có nhu cầu mượn tiếp thì phải mang sách đó đến thư viện để làm thủ tục xin ra hạn. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng chung và số lượng tài liệu đó có ở trong thư viện mà yêu cầu đó được đáp ứng hay không.

6. Không được giữ sách mượn quá thời gian quy định. Nếu giữ sách mượn quá hạn độc giả sẽ bị phạt tiền bằng 5% giá tiền mỗi cuốn sách theo giá hiện hành cho mỗi tháng quá hạn.

7. Khi cần mượn tiếp các sách khác độc giả phải trả lại thư viện các sách đã đến hạn trả, nếu không sẽ không được mượn tiếp.

8. Sách mượn phải được giữ gìn cẩn thận, không được làm mất, viết hoặc làm bẩn, làm rách hoặc tẩy xoá, không được làm mất trang, sách trả phải đúng tên và ký hiệu so với trong sổ mượn.

9. Một tháng đầu năm học thư viện chỉ giải quyết cho mượn, không nhận trả tài liệu.

10. Sinh viên tại chức, học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường chỉ được phép mượn sách của thư viện khi được chủ nhiệm bộ môn quản lý ngành hoặc giáo viên hướng dẫn xác nhận và đặt tiền cược tại thư viện. Tiền đặt cược được tính tuỳ theo mức độ quý hiếm của tài liệu nhưng tối thiểu bằng 02 lần giá tiền cuốn sách theo giá hiện hành và được trả lại độc giả khi họ đã trả sách. Trong trường hợp độc giả làm mất, hoặc không đến thư viện để thanh toán tính từ khi quá hạn cho đến thời gian gấp đôi theo quy định, tiền đặt cược sẽ thay cho tiền đền tài liệu. Thư viện sẽ không có trách nhiệm thanh toán cho độc giả.

Bạn đọc vi phạm những quy đinh trên, tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể sẽ bị kỷ luật theo quy định hiện hành.

Quy định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2000

Các quy đinh trước trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: