Trung tâm Thông tin-Thư viện

Nội quy Phòng đọc PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 00:22

 

1. Phòng đọc cán bộ chỉ dành riêng cho cán bộ công chức của trường và sinh viên đang viết đồ án tốt nghiệp hoặc đang làm nghiên cứu khoa học có xác nhận của khoa chủ quản. Mọi trường hợp vào đọc phải có thẻ thư viện trường (Thẻ có dán ảnh).

2. Phòng đọc sinh viên chỉ dành riêng cho sinh viên của trường có thẻ thư viện trường (thẻ có dán ảnh). Tuyệt đối không cho mượn thẻ cũng như mượn thẻ của người khác để vào phòng đọc. Nếu bị phát hiện là thẻ mượn thì thủ thư có quyền giữ thẻ và chỉ trả lại độc giả sau một tháng (trong thời gian đó độc giả không được mượn tài liệu và đọc tài liệu tại thư viện).

3. Khi vào phòng đọc, độc giả phải xuất trình thẻ thư viện với thủ thư và nhận tích kê đọc, để đồ dùng đúng nơi quy định, phải giữ gìn trật tự vệ sinh, đi lại nói năng nhẹ nhàng, không để chân lên bàn ghế, không hút thuốc trong phòng đọc.

4. Độc giả được sử dụng tất cả các tài liệu trưng bày trong phòng đọc. Riêng tử điển, sách đọc, luận án, báo cáo khoa học và tạp chí cũ khi cần sử dụng loại tài liệu nào, độc giả phải tra trong tủ mục lục (hoặc máy vi tính để ở phòng đọc) ghi vào phiếu yêu cầu đưa cho thủ thư và chờ nhận tài liệu.

Mỗi buổi đọc độc giả chỉ được mượn tối đa 03 tài liệu. Do số lượng báo trưng bày có hạn nên mỗi lần chỉ được lấy tối đa 03 loại báo (mỗi loại một tờ) hoặc 03 số trong một loại. tuyệt đối không được mang bất kỳ tài liệu nào ra khỏi phòng đọc. Nếu ai vi phạm sẽ bị giữ thẻ 01 tháng mới được nhận lại thẻ (trong thời gian đó độc giả không được mượn cũng không được đọc các tài liệu tại thư viện).

5. Nếu độc giả có nhu cầu sao chụp tài liệu thì đăng ký số lượng tài liệu cần sao chụp và đặt cọc tiền tại thủ thư phòng đọc.

6. Độc giả phải giữ gìn và bảo quản tốt tài liệu, không được cắt xén trang, làm rách, viết hoặc làm bẩn tài liệu. Sau khi sử dụng xong hoặc hết giờ, độc giả phải xếp theo đúng thứ tự và vị trí ban đầu của tài liệu trên giá sách. Đặc biệt các loại báo nhất thiết phải xếp tên báo ra ngoài và theo thứ tự trang, sau đó đưa lại tích kê và tài liệu mượn cho thủ thư và nhận thẻ về.

Trong trường hợp độc giả muốn đọc tiếp tài liệu đang đọc giở vào những buổi sau thì khi trả cần đăng ký với thủ thư và gửi lại thẻ.

Ai vi phạm những quy định trên sẽ phải xử lý theo quy định hiện hành.

 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: