Trung tâm Thông tin-Thư viện

Sách tham khảo Tiếng Việt năm 2012 PDF. In Email
Thứ năm, 31 Tháng 1 2013 10:33
TT Tên sách Tến tác giả Năm XB
1. Đặng Phúc Thông một trí thức chân chính của dân tộc  Đinh Xuân Lâm 2011
2. Địa chí Hà Tây  Đặng Văn Tu 2011
3. Địa danh làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX  Phạm Thị Thoa 2012
4. Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải  phóng Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Văn Tài 2010
5. Bảo tồn đa dạng sinh học dãy trường sơn  Nguyễn Ngọc Sinh 2011
6. Biên niên lịch sử Thăng long Hà Nội  B.s.: Phạm Xuân Hằng 2010
7. Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Hà Nội  B.s.: Nguyễn Đình Lê 2010
8. Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng  B.s.:Vũ Quốc Khánh 2011
9. Danh Nhân Thăng Long - Hà Nội  Vũ Khiêu(ch.b.) 2010
10. Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám  Phan Văn Các 2010
11. Hà Nội địa chất địa mạo và tài nguyên liên quan  Vũ Văn Phái 2011
12. Hà Nội Danh thắng và Di tích  Lưu Minh Trị 2011
13. Hà Nội Danh thắng và di tích  Lưu Minh Trị (ch.b.) 2011
14. Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng long - Hà Nội  B.s.: Phạm Xuân Hằng 2010
15. Khảm chữ trên non  Lê Thuần Thảo 2012
16. Kinh tế hàng hoá của Thăng Long - Hà Nội   Nguyễn Trí Dĩnh 2010
17. lễ tục trong gia đình người việt  Bùi Xuân Mỹ 2012
18. Lịch sử Thăng Long Hà Nội T.1 B.s.: Phan Huy Lê 2011
19. Ngọn lửa cuộc đời Đặng Xuân Đỉnh 2011
20. Nghệ thuật múa Hà Nội Truyền thống và hiện đại  Lê Ngọc Canh 2011
21. Nghệ thuật múa rối nước Việt Nam  Hoàng Chương 2012
22. Quản lý và phát triển Thăng long - Hà Nội   Bs.: Vũ Văn Quân 2010
23. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội  Nguyễn Quang Ngọc 2011
24. Tư liệu văn hiến thăng long Hà Nội  Phạm Thị Thuỳ Vinh(chủ trì) 2010
25. Tư liệu văn hiến Thăng long Hà Nội  T.1 Vũ Văn Quân (ch.b) 2010
26. Tư liệu văn hiến Thăng Long Hà Nội T.2 Vũ Văn Quân (ch.b) 2010
27. Tư liệu văn hiến thăng long Hà Nội T.3 Vũ Văn Quân (ch.b.) 2010
28. Thăng long Hà Nội thư mục công trình nghiên cứu  Vũ Văn Quân (ch.b) 2010
29. Thơ văn Cao Bá Quát  Cao Bá Quát 2010
30. Thanh Thực Lục  Hồ Bạch Thảo 2010
31. Thủ tướng Võ Văn Kiệt  B.s.:Vũ Quốc Khánh 2011
32. Thế giới biểu tượng trong di sản văn hoá Thăng long - Hà Nội Trần Lâm Biền 2011
33. Tiếng việt trong thư tịch cổ Việt Nam  Nguyễn Thạch Giang 2011
34. Từ ngữ điển tích dân ca quan họ  Lâm Minh Đức 2011
35. Trầm tích Tây sơn thượng  Quốc Thành 2012
36. Tuyển tập văn thơ Phương Đình - Nguyễn Văn Siêu T.1 Nguyễn Văn Siêu 2010
37. Tuyển tập văn thơ Phương Đình - Nguyễn Văn Siêu T.4 Trần Lê Sáng 2010
38. Tuyển tập Văn Thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu T.2 Trần Lê Sáng 2010
39. Tuyển tập văn Thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu T.3 Trần Văn Sáng  2010
40. Tuyển Thơ thăng long Hà Nội mười thế kỷ T.2 Hồ Chí Minh 2010
41. Văn hoá cội nguồn sức mạnh Việt Nam  Lê Tiến Dũng 2011

Sách tiếng nước ngoài

1 .21st century astronomy : Stars and Galaxies Hester, jeff 2007
2. 21st century astronomy : The solar system Hester, jeff 2007
3. A guide to impact fees and housing affordability  Arthur C. Nelson 2008
4. A Systems Approach to small group interaction  Tubbs, Stewart L 2007
5. A Writer`s resource  Maimon, Elaine P 2007
6. Anatomy & physiology  Wise, Eric 2007
7. Anthropology  Angeloni, Elvio 2008
8. Applying autocad 2006  Wohlers, Terry T 2006
9. Autocad 2006 Companion  Leach, James A 2007
10. Autocad 2007 instructor  Leach, James A 2007
11. Basic marketing  Perreault, William D 2008
12. Basic Marketing . - 15 ed Perreault, William D 2005
13. Basic statistics using excel 2007 for use with basic statistics for business & economics and statistical techniques in business & economics Lind, Douglas A 2008
14. Basic statistics using excel for office xp for use
 with statistical techniques in business economics 
Lind, Douglas A 2008
15. Business driven information systems  Baltzan, Paige 2008
16. Business ethics   Hoffman, W. Michael 2001
17. Carpentry and building construction  Feirer, John L 2005
18. Chemistry Silberberg, Martin S 2006
19. College algebra with trigonometry  Barnett, Raymond A 2005
20. College Physics . - vol. 2 Giambattista, Alan 2007
21. Communicating effectively  Hybels, Saundra 2007
22. Conceptual design of distillation systems  Doherty, M. F 2001
23. Contemporary college physics  Jones, Edwin 2001
24. Contemporary world regional geography  Michael Bradshaw 2007
25. contemporary`s put english to work Gearhart, Sally 1996
26. Corporate finance  Benninga, Simon Z 1997
27. Crafting and executing strategy  Thompson, Arthur A 2007
28. Crafting and executing Strategy  Thompson, Arthur A 2008
29. Creating your teaching portfolio  Rienman, Patricia L 2007
30. data communications and network secutity  Carr, Houston H 2007
31. Database design, application development,
and adminstration
Mannino, Michael V 2007
32. Destinations Bailey, Richard E 2007
33. Differential equations  Simmons, George F 2007
34. Economics  McConnell, Campbell R 2008
35. Economics of social issues Sharp, Ansel M 2008
36. Elementary statistics . - 5 ed Bluman, Allan G 2004
37. Elementary statistics . - 5 ed Bluman, Allan G 2007
38. Essential reprise    1998
39. Essentials of contemporary management  Jones, Gareth R 2007
40. Ethical decision making and information
technology
Kallman, Ernest A 1996
41. Ethical Insights  Birsch, Douglas 2002
42. Explorations Arny, Thomas T 2008
43. Fluid mechanics  Cengel, Yunus A 2006
44. Fundamentals of advanced accounting  Hoyle, Joe B 2007
45. Fundamentals of investments  Jordan, Bradford D 2008
46. Fundamentals of media effects  Bryant, Jennings 2002
47. Garbage in the cities  Melosi, Martin V 2005
48. General chemistry  Chang, Raymond 2006
49. Glencoe accounting  Guerieri, Donald J 2000
50. Glencoe personal finance  Kapoor, R. Jack 2005
51. Grammar form and fuction 1 Milada, Broukal 2004
52. Grammar form and fuction 3B  Brouhal Milada 2005
53. Heat Transfer  Holman, J. P 2002
54. Human Geography  Fellmann, Jerome D 2008
55. International management  Phatak, Arvind V 2005
56. International Management  . - 6 ed Hodgetts, Richard M 2006
57. Introduction to engineering design &
problem solving . - 2 ed 
Arvid R. Eide 2002
58. Introduction to Solid Modeling Using
solidworks 2007
Howard, William E 2008
59. Laboratory manual for physical geology . - 6 ed Jones, Norris W 2008
60. Lives per gallon  Tamminen, Terry 2009
61. Macroeconomics Slavin, Stephen L 2008
62. Macroeconomics  McConnell, Campbell 2005
63. Malvino electronic Principles  Malvino, Albert Paul 1999
64. Management Kinicki, Angelo 2008
65. Microsoft office Access 2003  O`leary, Timothy J 2004
66. New Geographies of the american West  Travis, William R 2007
67. Newsrooms in conflict  Hughes, Sallie 2006
68. No easy answers  Franklin, Allan 2005
69. Operations and supply management  Jacobs, F. Robert 2008
70. Organizational Behavior  Kreitner, Robert 2007
71. Physical Science  Tillery, Bill W 2007
72. Physics  Giambattista, Alan 2008
73. Poisoned for pennies  Ackerman, Frank 2008
74. Precalculus Coburn, John W 2007
75. Precalculus Barnett, Raymond A 2008
76. Principles of Macroeconomics  Frank, Robert H 2007
77. Principles of taxation for business and
investment planning 
Jones, Sally M 2009
78. Programming the Web  Sosinsky, Barrie 2004
79. Read reason write . - 8 ed Seyler, Dorothy U 2008
80. Reasoning and writing well  Dietsch, Betty Mattix 2006
81. Regional Dynamics and global implications  Asia`s Energy future  2007
82. short-term trading with price patterns  Harris, Michael 2000
83. Software Enineering . - 6 ed Pressman, Roger S 2005
84. Statistics for criminology and criminal justice  Bachman, Ronet 2004
85. Stock trading techniques based on price patterns  Harris, Michael 2000
86. Strategic Management  Dess, Gregory G 2007
87. Succeeding in the world of work  Kimbrell, Grady 1998
88. Sustainability indicators  Tomas Hak 2007
89. System Dynamics  Palm III, William J 2005
90. Terrestrial Ecoregions of africa and madagascar  Neil Burgess 2004
91. The American democracy . - 7 ed Patterson, Thomas E 2005
92. The American democracy . - 8 ed Patterson, Thomas E 2005
93. The floating bridge  Shumate, David 2008
94. The good earth  David McConnell 2008
95. The invention of the kaleidoscope  Rekdal, Paisley 2007
96. The Last Person to hear your voice  Shelton, Richard 2007
97. The mechanical design process  Ullman, David G 2003
98. Understanding RSI  Dobson, Edward 2007
99. Understanding spreads  Dobson, Edward 2007
100. Urban Economics  O'Sullivan, Arthur 2007
101. Vector mechanics for engineers  Beer, Ferdinand P 2007
102. What you can do to fight global warming and spark a movement  Jonathan Isham 2007
103. Who Owns the sky  Barnes, Peter 2001

 

 

Sách xem nhiều

Nghiên cứu các quá trình biến đổi cơ học trong khối đất đá xung quanh công trình ngầm bằng chương trình Phase 2 trên cơ sở phân tích các tham số (4255)
Xây dựng hệ thống chương trình (3344)
Nghiên cứu tổ chức tiền lương trong các doanh nghiệp ngành than, áp dụng cho Công ty than Na Dương (3287)
Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thi công công trình ngầm thẳng đứng bằng công nghệ khoan Robin tại các dự án thuỷ điện Việt Nam (2606)
Xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý cho một số mỏ vật liệu xây dựng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh (2563)
Nghiên cứu các giải pháp khắc phục đào lẹm trong thi công công trình ngầm (2501)
Công nghệ đo ảnh trên cơ sở ảnh chụp từ máy chụp ảnh số phổ thông (2483)
Nghiên cứu tính chất và quy luật của quá trình dịch chuyển biến dạng của bãi thải để hoàn thổ …Đèo Nai (2413)
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc của máy nén để thu hồi khí cấp 3 tại mỏ Bạch Hổ (2340)
Nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ thống vận tải thuỷ lực bơm ly tâm để hút bùn ở đáy các mỏ lộ thiên sâu của Việt Nam (2294)

Liên kết website

Thư viện tìm kiếm


Tìm: 
Tác giả: 
Tiêu đề: 
Mã ngành: 
Mã sách: 
Mô tả: 
Nhà xuất bản: 
Giá từ:   
tới: 
Thể loại: 

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: