Trung tâm Thông tin-Thư viện

Địa chỉ truy cập CSDL Online PDF. In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 00:15

Bạn đọc truy cập vào các đường liên kết sau để tra cứu tài liệu:

 

TT

CSDL và địa chỉ truy cập

Thời gian truy cập

1

Encyclopedia of Geobiology

 ·    URL: http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-9211-4/#section=856183&;;page=1

 

2

Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments

 ·    URL: http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-4551-6/#section=22485&;;page=1

 

3

Encyclopedia of Modern Coral Reef

 ·    URL: http://www.springerlink.com/content/978-90-481-2638-5/#section=844976&;;page=1

 

4

Tạp chí Advances in Natural Sciences

 ·    Chủ đề: Nanoscience and Nanotechnology

 ·    URLhttp://iopscience.iop.org/2043-6262/

 

5

 Nhà xuất bản ScienceDirect

       URL: http://www.sciencedirect.com/http://db.vista.gov.vn:2054/

 

6

 Tài Liệu KH&CN Việt Nam

       URLhttp://trithuc.vista.vn/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&;;dstmp=1349395258784&vid=vista&fromLogin=true

 

7

 Nhà xuất bản Keesings    

        URLhttp://www.keesings.com/home

 

8

  Thư viện luận án của MIT 

        URLhttp://dspace.mit.edu/

 

 

9

 Thư viên sách online miễn phí

      URL: http://www.al-islam.org/alpha.php

 

10

Thư viên sách online miễn phí

       URL: http://docsachonline.vn/

 

 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: