Trung tâm Thông tin-Thư viện


Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thi công công trình ngầm thẳng đứng bằng công nghệ khoan Robin tại các dự án thuỷ điện Việt Nam
Tiêu đề:      Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thi công công trình ngầm thẳng đứng bằng công nghệ khoan Robin tại các dự án thuỷ điện Việt Nam
Thể loại:      Xây dựng công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt
Mã sách:      2074
Tác giả:      Bùi Văn Đức
Mã ngành:      LA.2074
Số trang:      0
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Picture:      no-img_eng.gif

   

Nhận xét
 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: