Trung tâm Thông tin-Thư viện


Nghiên cứu các giải pháp khắc phục đào lẹm trong thi công công trình ngầm
Tiêu đề:      Nghiên cứu các giải pháp khắc phục đào lẹm trong thi công công trình ngầm
Thể loại:      Xây dựng công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt
Mã sách:      994
Tác giả:      Nguyễn Hữu Sà
Mã ngành:      LA.994
Số trang:      0
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Picture:      no-img_eng.gif

   

Nhận xét
 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: