Trung tâm Thông tin-Thư viện


"Nghiên cứu một số giải pháp tăng cường công tác quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng. áp dụng cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ PCI"
Tiêu đề:      "Nghiên cứu một số giải pháp tăng cường công tác quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng. áp dụng cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ PCI"
Thể loại:      Kinh tế
Mã sách:      1468
Tác giả:      NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Mã ngành:      LA.1468
Số trang:      0
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Picture:      no-img_eng.gif

   

Nhận xét
 

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến!


Mr Độ

Mr Duy
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
You are here: